Örebro flyttningsbyrå AB
 
, idag:

Välkommen till Örebro Flyttningsbyrå AB

 

 
Våra tjänster
Möbelbärare
pilExportemballering

Med vår breda kunskap och långa erfarenhet är inget uppdrag för stort eller för litet för oss! Vi har flyttlösningar både för företag och kommuner/landsting likväl som för privatpersoner. Vi erbjuder allt ifrån helhetskoncept till delflyttningar, såväl inrikes som utrikes.

Kvalitet

Vår policy är att kunden alltid är i centrum. Att alltid ha en hög kvalité på det arbete som vi genomför samt att vara en seriös transportör. Vi är lyhörda för all information från vår branschorganisation SMF (Sveriges Möbeltransportörers Förbund). Vårt viktigaste mått på kvalitén är våra kunder tillfredsställelse. Alla anställda är ansvariga för kvaliteten genom sitt eget arbete. För att uppnå denna kvalitetspolicy ska Örebro Flyttningsbyrå AB arbeta efter nedanstående:

  • Fortlöpande utbildningar inom kvalitetsområdet för att öka kunskap och engagemang.
  • Kvalitetsuppföljning efter slutförda uppdrag.
  • Arbeta efter vår verksamhetshandbok.
  • Arbeta ständigt med att förnya och förbättra produkter inom vårt arbetsområde.


Din trygghet som kund

Vi är medlemmar i Sveriges Möbel- transportörers Förbund. När du anlitar en SMF-medlem kan du lita på att lagar, regler och förordningar följs samt att erforderliga försäkringar finns. Skulle det ändå uppstå något problem så måste ett SMF-företag enligt förbundets regler följa Allmänna Reklamations-nämndens beslut vid anmälan.

För säkerhets skull anlita alltid ett auktoriserat flyttföretag!

SMF:s medlemsföretag ger maximal trygghet vid bohagstransporter.

Miljöpolicy

Örebro Flyttningsbyrå AB erbjuder flyttjänster och material som bidrar till en positiv miljöutveckling. Miljöarbetet är en naturlig del i det dagliga arbetet för samtliga medarbetare i företaget. Vi verkar förebyggande och ständigt förbättrande inom miljöområdet.

För att uppnå denna miljöpolicy arbetar vi inom Örebro flyttningsbyrå AB enligt följande:

- Vi vidareutbildar personalen inom miljöområdet för ökad kunskap och engagemang.
- Vi hushåller med förbrukningsmaterial och energi.
- Vi ställer relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
- Vi källsorterar och återvinnnner för att minimera mängden osorterat avfall.
- Vi effektiviserar och miljöanpassar våra tranporter.
- Vi har fr.o.m 2011 infört en extra årlig bromskontroll av samtliga våra fordon.
- Vi är miljödiplomerade av Örebro Kommun.
- Samtliga våra fordon är utrustade med positioneringssystemet Cybit.
- Vi har alkolås i samtliga våra stora fordon.

Vi tillämpar följade bestämmelser:
Bohag 2000Bohag 2010
Bohag 2000Kontor 2003
Dokumenten kräver att du har Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Om inte klicka på ikonen här intill och följ anvisningarna.
   
Logotyp Sveriges Åkeriföretag
Logotyp Trygg Hansa

 

Fedemac

 


Nyheter

Säsongen 2012/2013
Är vi en stolt sponsor av Örebro Hockeyklubb.

Henrik Löwdahl

2012-03-01
Vi förlänger samarbetet med Selstor i Örebro. Avtalet gäller för perioden
2012-03-01- 2013-02-28

2011-02-01
Vi på Örebro Flyttningsbyrå är nu ett miljödiplomerat företag.
Miljödiplom

2010-06-01

Medlemsrabatt
För medlemmar i HSB eller Hyresgästföreningen.

2009-07-01
50% RABATT
PÅ FLYTTSTÄDNING

Nya skatteregler från den 1 Juli 2009 innebär att du som kund endast betalar halva arbets-kostnaden för städningen.
Läs mer här

Europatrafik
Eiffeltornet

Eu flagga
Frankrike SpainHollandTysklandPolenBelgienTjecko

Vi har i regel en bil varje vecka som trafikerar övriga europa.

Kontakta oss för mer information!

 

SAMARBETSPARTNERSHyresgästföreningen


Selstor loggaJM
 

 
© 2004 Örebro Flyttningsbyrå AB. All rights reserved.